Mandag den 31 Oktober

Nå har vi et par tre «reelle oppdrag» som det haster litt å komme i gang med og å gjennomføre.

  1. Reparere 2 stk søyleboremaskiner.
  2. Kartlegge og få i gang reguleringstrainer
  3. Videreføre utviklingsarbeidet med ny maskintavle.

Disse 3 prosjektene har ulik vanskelighetsgrad.

Prosjekt 1 – Bør være forholdvis enkel. Det dreier seg om to stk søyleboremaskiner som har gått i stykker og som behøver reparasjon.

Prosjekt 2 – Er et ganske tradisjonelt prosjekt, det er noe vi har holdt på med på skolen i 25 år eller mer. Samtidig så inneholder det ganske mye viktig lærestoff, også ut i fra dagens læreplan. Det vil være ganske gunstig å ha en fungerende reguleringssløyfe til hjelp, når vi skal gå videre med undervisningen i reguleringsteori. (Det finnes simulatorer, men virkeligheten er kanskje best.) Her er de gamle retningslinjene for fagprøve i automasjon. (Men se på årstallet.)

Prosjekt 3 – Den maskintavlen som vi holder på med å utvikle inneholder elementer av noe helt nytt, som ikke har gjennomført her ved skolen. Det går ut på å koble sammen mange maskintavler, til hverandre og ut mot Internett, og å kunne fjernstyre det hele fra HMI/SCADA.

Det har kommet et nytt læreplanmål for VG3 automatisering, som ser slik ut:

installere bus-systemer og konfigurere digital og analog kommunikasjon i automatiserte anlegg, og gjøre rede for hvordan komponentene fungerer, hvordan datasignaler bearbeides og transporteres mellom nettverk, og vurdere tiltak for å etablere et sikkert elektronisk kommunikasjonsnett

På grunn av at prosjekt 3 spenner over læreplanmål både for Vg2 og VG3 automatisering så kan vi jobbe med prosjektet både i timene for det ordinære automasjonsfaget (VG2-Læreplan) og i fordypningen (VG3-Læreplan).

Læreplanmålet er nytt og vi har ikke hatt så mye undervisningopplegg rundt dette målet, men vi utvikler det nå.