Tirsdag den 01 November

Hve er det egnentlig vi skal lære?

En måte å lære produkt eller systemutvikling på, det er jo at klassen jobber jobber i fellesskap med ett eller flere utviklingsprosjekter. Det viktige vil jo ikke være å løse «den ene oppgaven» men å lære arbeisteknikker som kan brukes til å løse mange andre tilsvarende oppgaver.

Vi er nå godt i gang med å utarbeide koblingsskjema for maskintavlen. Det er i den forbindelse nødvendig at vi setter oss godt inn i dokumentasjonen.

Prosjektgjennomførelse til nå:

 • Det første vi gjorde det var å utarbeide en omtrentlig spesifikasjon.
 • Så utarbeidet vi et utkast til en mekanisk monteringsbeskrivelse.
 • Etter det så gjennomførte vi en «mekanisk prøvemontering».
 • Vi la så inn flere detaljer i spesifikasjonen ifbm utarbeidelse av rekkeklemmetabell.
 • Så utarbeider vi et hovedstrømsskjema.
 • Vi behøver nå å se litt dypere inn på dokumentasjonen for kompenentene for å finne ut av den videre oppkoblingen. Er det noe som vi behøver å rette på?

Spørsmål:

 • Kan utgangene på PLS’en tåle 230V?
 • Eventuelt hvor mange ampere?
 • Går det bra å kombinere med de kontaktorene som vi har?
 • Behøves det noen endringer i forhold til den jobben som vi har utført til nå?
 • Styring av frekvensomformer?!

Automatisering er for den kreative.

 • Ved eksamen etter VG3 automatisering så vil eksamensoppgaven typisk inneholde en beskrivelse av et omfattende teknisk anlegg.
 • Det vil typisk følge med 120-150 sider med teknisk dokumentasjon og systembeskrivelse.
 • Du skal vanligvis utarbeide tekniske løsninger og arbeidsbeskrivelser for en arbeidsbeskrivelse som du ikke kjenner til fra før.
 • Mulige VG2 læreplanmål i prosjektet