Mandag den 14 November

Vi jobbet litt med prosjektet i den første utplasseringsuke (De 3-4 som var på skolen.)

Vi fikk gjennomført litt oppklaring i problemstillingene rundt oppkobling av hovedstrøm, styrestrøm og strømsløyfer.

Dette er et «første utkast». Tegningene kan revideres etter hvert som det måtte være behov for det.