Tirsdag den 22 November

  • Prøve den 09 eller den 14 desember?
  • Status for logg/rapport?
  • Mange læreplanmål i teori. Lurt å jobbe med stoffet på egen hånd.
  • Tverrfaglig prosjekt i Januar. VG1-VG2-VG3.

Vi holder på med et utviklingsprosjekt der det inngår å benytte digitale og analoge inn og utganger. Digitale inn og utganger bruker man jo på VG1. Analoge innn og utganger er noe nytt. Denne gangen så kan vi jo se på en videoserie:

Grunnleggende teori om reguleringsteknikk

Vi/dere har også jobbet litt med programmering av PLS. Her har vi et «grunnkurs»:

PLS-Grunnkurs

Og så har vi også beskrivelse av mange avanserte funksjoner i Unilogic, som vi skal bruke til «vårt store prosjekt».

UniLogic

Dessuten så må vi jo også jobbe videre med den praktiske videreføringen av prosjektet vårt.