Fredag den 09 Desember

Nå er vi godt igang med utviklingsprosjektet vårt. Tanken var jo at det ikke skule være noen teori på fredagen, men ettersom det kom opp noen interessante spørsmål, så går det kanskje ann å se noen videoer og å diskutere litt mens vi våkner opp på morgenen.

Det er ikke nødvendig å kunne en masse om kabler, nettverk og IP adresser for å koble opp en PLS mot en PC, men hvis man ønsker å lære seg noe mer om moderne automatiserte systemer, da er det meget verdifullt å kunne noe mer enn «bare minimum».

Hvis man skal lære noe innenfor automasjon, så er det ofte slik at teori og praksis er «koblet opp» imot herandre. Starter man med for mye teori, så blir det ganske kjedelig og lite lærerikt. Har man for lite teori, så blir praksis uforståelig. Den beste effekten får man kanskje hvis man blander teori og praksis på en slik måte at teorien forklarer praksis, etter hvert som det er bruk for det.

Feilsøking i utviklingprosjektet.

En av gruppene hadde problem med at PLS’en virket rett, med riktig indikasjon på de lysdiodene som viste tilstand for utgangene på PLS’en.

  • Dette er jo en nokså vanlig feil som kan oppstå hos flere av prosjektgruppene.
  • Hvor er det mest sannsynlig at feilen kan ligge?
  • Hvordan går man fram for å feilsøke denne feilen?