Mandag den 12 Desember

Reguleringsteknikk og PLS.

(To forskjellige tema som undervises parallelt)

Vi skal ha prøve i reguleringsteknikk på torsdag den 15, så nå kan dere egentlig velge litt om vi har behov for å jobbe litt med reguleringsteknikk, eller om vi skal fortsette på prosjektet.

Kan det stemme at de fleste nå har koblet opp maskintavlen med digitale inn og utganger og at alle gruppene har fått dette til å virke?

Del 1 av dette prosjektet går ut på at vi først skal koble opp tavle, ut i fra de koblingsskjemaene som vi ble enige om, og så skal vi verifisere (kontrollere) at det hele fungerer ved hjelp av først et testprogram for testing av inn og utganger, og så et litt mer forseggjort program som kan styre en dreieretningsvender.

Det stoffet som legger på PLS-Grunnkurs bør kunnes.

Det er også et annet tema som det kan være behov for å kikke litt mer på, og det er frekvensomformeren.

Vi har nå jobbet litt «i takt» for å komme ut med en lik maskintavle, som er «felles» og som kan brukes som utgangspunkt for mange forskjellige automasjonsoppgaver.

Litt senere så skal dere få noen flere oppgaver, men inntil videre, så kan vi sjekke og «telle opp» at alle er ferdige med oppkoblingen, og så kan dere få «designe» noen automatiserte styringer selv.

Litt senere så er planen at vi skal styre tavla via webbrowser og fra PC og via nettverk og Internett.

Det kan være at vi bygger om maskintavla litt senere. Hvis vi for eksempel skal styre en varmepumpe, så vil det nok være mer fornuftig å bruke 1 frekvensomformer og 4 kontaktorer, i stedet for 2 frekvensomformere og 2 kontaktorer. Dette vil jo bare kreve en mindre ombygging.

Det er for eksempel mulig å bygge opp denne av-på reguleringen til PLS styring og trefase motor. Se også her.