Tirsdag den 13 Desember

Repetisjon av lærestoff i reguleringsteknikk.

Vi har allerede gått gjennom to ark med spørsmål om reguleringsteknikk, som ligger nederst på denne websiden:

Dessuten så har vi sett på litt stoff ut over dette, som vi skal gi en liten repetisjon:

  1. Hva er en prosess, og hva er det som er typisk for en prosess? Nevn noen eksempler på prosesser.
  2. Forklar hvordan en nivåregulering med reguleringsventil fungerer. Sett navn på komponentene og forklar virkemåten. Regulering med regueleringsventil.
  3. Hvilke fordeler og ulemper er det ved regulering vha reguleringsventil?
  4. Forklar hvordan en nivåregulering med frekvensomformer fungerer. Sett navn på komponentene og forklar virkemåten. Regulering med frekvensomformer.
  5. Hva er fordeler og ulemper med regulering med frekvensomformer?
  6. Hva menes med «sprangresponsen» til en reguleringssløyfe. Sprangrespons.
  7. Hva er det som er fordeler og ulemper med en ren P-regulering? P-Regulering
  8. Hva er det som er fordelen med PI-regulering? PI-Regulering
  9. Hva menes med «optimalisering» av en rguleringssløyfe? Optimalisering.