Fredag den 8 Januar.

B Klassen.

Hvis/når vi har fått levert inn rapporten fra forrige læringsoppdrag, så kan vi jo begynne å se på «nytt tema» som for eksempel kan være servomotorer. Servomotorer brukes til å styre roboter og mye annet «rart».  Hvis det er behov for det så jobber vi videre med å få ferdig innleveringen til det forrige læringsoppdraget og ellers så kan vi gå videre med å lære om servoer. Først så kan vi kikke på litt teori og etterpå så kan vi gjennomføre et nytt læringsoppdrag som går ut på å lage en elektrisk styrt lås ved hjelp av en servomotor.

Mulighet til ettertanke: Det framgår jo av læreplanen at «elevene» skal kunne gjennomføre et «selvvalgt prosjekt». Det skulle ikke være en ide å forsøke å bygge en robot, og så motorisere den ved hjelp av servo eller steppermotorer? .. Bare en «løs» ide. (Vi må eventuelt da undersøke om det er mulig å få kjøpt in deler og slikt.)

Vi har også en del andre prosjekter som vi kan ha «på gang». Dette gjelder for eksempel styringen av en varmepumpe og dreieretningsvender for 3 fasemotor basert på frakvensomformer og kontaktorer.