Fredag den 30 April

A og B Klassen

Vi fikk noen dager med hjemmeundervisning som i utgangspunktet ikke var planlagt. Det som var meningen planlagt det var at de forskejellige prosjektgruppene skulle lære litt av hverandre i forbindelse med gjennomføring av de forskjellige utviklingsprosjektene.

Det var i utgangspunktet bare en prosjektgruppe som skulle jobbe med «styring av varmepumpe» men på grunn av at dette med  en «termostat» inngår i læreplanmålene for alle elevene, så har begge klassene og alle elevene nå jobbet litt med utviklingen av en termostat.

Hvis vi nå har kommet så langt at vi eventuelt er stort sett ferdige med «termostatprosjektet» så kunne det kanskje være interessant å lære litt om «ordentlig programmering» i C++ for alle elevene. Det er en prosjektgruppe som har «programmwring i C++» som «hovedprosjekt» men det kunne kanskje vært interessant å lære litt om dette temaet for alle elvene. (??!!)

Dette vil jo da medføre at alle elevene lærer litt om programmering og at de forskjellige arbeidsgruppene får litt bedre kunnskaper om hverandres prosjekter.

Tidligere så har vi egentlig bare «scriptet». Denne gangen skal vi prøve ut «programmering på ordentlig» ved hjelp av IDE og kompilator (Hva er det?)

Det IDE’et vis skal prøve ut er Codeblocks og de to programmeringsspråkene vi skal kjøre en liten test med er C og C++

Først kan dere installere Codeblocks ut i fra denne «oppskriften»:

Det er også noen detaljer for instalalsjonen her, på denne linken.

Dere kan bruke denne «oppskriften» for å prøve ut Codeblocks og programmering i C og C++.

For Windows:

Du kan laste ned IDE’et (Codeblocs) fra denne linken:

https://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/20.03/Windows/codeblocks-20.03mingw-setup.exe

For Mac:

Det kan se ut som at Codeblocks ikke fungerer på nyeste versjon av Mac operativsystem. Dette har jeg ikke testet (på grun av mangel på Mac) men det bør vel fungere å bruke Visual Studio Code i stedet:

Bare fro Mac: https://code.visualstudio.com/download

Bare for Mac: https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp

(Ettersom resten av kurset vårt er bygd opp rundt Codeblocks så er det nok lurt å bruke dette IDE’et hvis mulig. Visual Studio Code bør fungere, men det kreves kanskje noen»tilpasninger».)

Oppgave:

Installer Codeblocks og prøv ut de to små programeksemplene i henholdsvis C og C++. Eksperimenter og forandre også litt på dem og se hva som skjer.

Hva er forskjellen på et «tolket» og et «kompilert» programmeringsspråk og hva er forskjellen på «scripting» og «programmering»? Vi skal også generere en eksekverbar fil, og hva er nå det?

Hvilken av de to syntaksene liker du best og hva betyr egentlig «syntaks» ?

For den kjempe-spesielt interesserte:

Man sier at C++ er et «objektorientert programmeringsspråk» mens C ikke er det. Hva betyr det og hva er da C hvis språket ikke er «objektorientert»?