Tirsdag den 23 August

  • Bære opp planker! (OK)
  • Videre repetisjon av teori? (Lasker på 3 fase motor ) (OK)
  • Kikke på holdekrets/dreieretningsvender? (Utsatt)
  • Se på innhold i prøve? (Utsatt)
  • Gjøre ferdig dokumentasjon til prosjekt. (IA – I Arbeid)
  • Arrangementstegning (IA)
  • Rekkeklemmetabell. (IA)
  • Styrestrømskrets. (IA)
  • Hovedstrømskrets. (IA)
  • Se på om delene kommer på plass og om det blir videre praksis ut over dagen. (Utsatt.)

Forskjellige typer vern ble nevnt og diskutert:

Vi utarbeidet en samlet løsning for elenergi/dimensjonering for alle de 5 tavlene og så gikk vi gjennom en del teori og grunnleggende prinsipper for dimensjonering.