Tirsdag den 1 Februar 2AUTA

Vi fortsetter litt i forhold til det temaet som var planlagt for i går pluss litt videre rundt dette.

 • Oppkobling av reguleringssløyfe
 • Hva er en prosess?
 • Hva menes med «prosess respons»?
 • Regulatorens «respons».
 • Avviksregulering, sammenligneren.
 • P-Ledd
 • I-Ledd
 • D-Ledd
 • P-Regulator med proporsjalbånd 100%
 • P-Regulering og statisk avvik
 • P-Regulerig og nødvendig off-set.
 • PI-Regulatoren.
 • «Integral Wind Up».
 • Prosessbelastning
 • Reguleringssløyfens «arbeidspunkt»?

Fredag den 28 Januar 2AUTA

Trainerne har blitt bygd med av/på regulering. De fleste er ferdige (men ikke alle).

Spørsmål:

 • Skal tro om det ikke er lurt at alle først blir ferdig med av/på regulering, slik at vi kan starte «synkront» på det som har å gjøre med PID regulering? Kan de som er ferdig eventuelt hjelpe de som mangler litt, slik at vi kan starte på likt med praktisk PID-Regulering?

Neste trinn:

Neste trinn er å lære seg om regulerigsteknikk og PID regulatoren.

Først av alt: Utarbeide en PI&D tegning som viser hva slags reguleringssløyfe det er vi skal bygge,

Etter at vi har fått på plass «det store bildet» i forhold til den reguleringssløyfen som vi skal bygge, så er det en del detaljer å sette seg inn i, kanskje spesielt i forhold til regulatoren.

Vi skal nå bygge inn en PID regulator inn i regularingssløyfa. I denne forbindelse så er det et par viktige ting å lære:

 • Å lese, tolke og forstå dokumentasjonen til regulatoren.
 • Å kunne bruke en loop-kalibrator for å kunne sjekke om regulatoren fungerer og om reguleringssløyfa er riktig koblet opp.

Vi starter opp med å kikke på dokumentasjonen på de regulatorene som er i bruk.

 • Hvor finner vi beskrivelse av oppkoblingen?
 • Hvor finner vi beskrivelse av konfigureringen?
 • Hva med å prøve ut regularoten og finne ut av oppkobling og konfigurering?

Dokumentasjon: