Tirsdag den 07 desember 3AUTB

Vi jobbet med spørsmålsarket omkring regelverk, og ble ferdig med det. Spørsmålsark og terorihefte (fra Norsk Industri) er lagt ut på Teams.

Så gikk vi gjennom to eksempler på sammensatte reguleringssystemer, med eksempler på å lese og forstå tegninger (PI&D). Det ene systemet var et eksempel på en kaskaderegulering. Det andre var et eksempel fra VG3 eksamen våren 2020.

 

Fredag den 03 Desember 3AUTB

Forklare litt om automasjon, læringsprinsipper og skogen og trærne.

Litt om operativsystemer?

Hva er et operativsystem?

Installasjon av Windows på 3 PC? Er det tilstrekkelig med 3 PC?

Eventuelt også Raspberry PI?

Rasberry PI

Laeringsoppdrag-Windows-1

Gjennomføring:

Vi fikk installert Windows 10 på 3 stk PC. I alle fall 2 ble helt oppdatert. Det manglet noen drivere.

En elev gjennomførte utprøving av Raspberry PI. (R)

 

Tirsdag den 30 November 3AUTB

Vi startet opp med å få robotsimulatoren til å fungere. Vi endret på oppsettet for virtualiseringsoppsttet for VmWare player.

Så gjennomgikk vi spørsmålsark om reguleringsteori, del 1. Vi ble ferdig med hele arket.

Der etter så jobbet vi på verkstedet med kartlegging av trainere og testkjøring av «Split-Range trainer.» (En reguleringsventil virker ikke.)

Oppgave-1-i-reguleringsteknikk-1

Fredag den 26 November 3AUTB

Opprinnelig planlagt: Elenergi. Passer ikke pga prøve i går, Torsdag.

Ny planlegging:

  1. Vi kan velge litt mellom flere alternativ:
  2. Undervisningopplegg i nettverkskommunikasjon/cyber security er klart: https://cyberskole.no/
  3. Vi kan gå gjennom regelverket. Regelverkets hovedstruktur Kurset fra NI om Automatiserte systemer gir også en bra oversikt over regelverket.
  4. Vi kan gjennomgå og dokumentere trainerne på labben. (Hva er ledig?)
  5. Hvordan gikk det med robotsimulatoren. Fikk alle den til å kjøre? Litt om robot.
  6. Kjøre videre i reguleringsteori og dele opp og jobbe med oppgavene.

Praktisk gjennomføring:

  1. Vi sluttførte først installasjonen av robotsimulator, slik at alle fikk den opp å kjøre.
  2. Så gjennomgikk vi regelverket inklusive det hegtet som Norsk Industri har laget for automatiseringsfaget.
  3. Til slutt så jobbet vi med å kartlegge og lage dokumentasjon for testriggene på verkstedet.

 

Tirsdag den 23 November 3AUTB

Del 1.

Vi gikk gjennom og repeterte reguleringsteori. Fram til og med nivåregulering med reguleringsventil og med frekvensomformer.

Del 2.

Så gikk vi i gang med et prosjekt som gikk ut på å kartlegge 3 stk trainere.

Del 3.

Vi opprettet klassenotatbok.