Tirsdag den 04 Oktober

I dag så bør vi først av alt få på plass alle loggene. Den dele som er rapport, går det an å bruke litt mer tid på. Vi tar i bruk «klassenotatboka». Grunn: Dette gir en mye bedre oversikt over alle utplasseringene og klassen som helhet.

Dessuten så må vi begynne å forberede den første formelle vurderingen. Det bør vel dreie seg om automatsikringen, kontaktoren, motorvernet, holdekretsen og PLS hardware?

Prøve kan for eksempel gjennomføres på torsdag eller på fredag, og så kan vi bruke tiden fram til det til forberedelse. (Spørsmålsark!). Det er også mulig å sette av de første 2-4 timene på fredag til «ekstra repetisjon» og så ta prøven fra for eksempel 10:00  eller 12:00.

Litt reklame for den som er elektrisk interessert.

Dette er aktuet prøvestoff:

Prøven på fredag blir gjennomført elektronisk vhs MS Forms, men det er muig å levere papirark i tillegg som kan inneholde tegninger og eventuelt utdypende tekst.

Neste utplassering.

Så kan vi også forberede litt til neste utplassering.